• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Auktion vecka 45 / Auction week 45

Publiserad: 2011-11-01 14:36:58

Published: 2011-11-01 14:36:58


Premiären på boxma.se blev en succe!
Över 100 besökare per dag efter att webbsidan varit igång en vecka, samt många som har registrerats sig.
Till vecka 45 så har vi taget med ytterliggare urval ur vårt sortiment, samt objekt från partner.
Alla objekt till nästa vecka finns nu för att budas på hos boxma.se.
De objekt som är i fokus kan du se på http://www.boxma.se/auctions.html.
Alla objekt kan du se på http://www.boxma.se/objects.html.

The premiere on boxma.se was a success!
One week after opening of the webpage, we have over 100 visitors per day and many that have registered at the site.
To week 45 we have added further objects from our storage, and objects from partner.
All objects to next week exists now for viewing and bidding on boxma.se.
Objects that are highlightened by us can be seen on http://www.boxma.se/auctions.html.
All objects can be seen on http://www.boxma.se/objects.html.

Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55