• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Erbjudande från Boxholms Maskiner/Offer from Boxholms Maskiner

Publiserad: 2013-11-01 22:49:21

Published: 2013-11-01 22:49:21


Välkommen till oss på Boxholms Maskiner AB. Vi har de begagnade trämaskiner som Ni behöver. Se nedan exempel på några objekt som är till försäljning hos oss.
Welcome to us at Boxholms Maskiner AB. We have the used carpentry machinery you need. See example of objects below that are available at us.

Saxlift terränggående.Höjd 9 m. 600 Kg.
Scissor lift off-road. Height 9 m. 600 kg.
Hjullastare L90E. År 2003 med skopa och kranarm.
Wheel loader L90E. Year 2003 with showel and boom.
​Planhyvel SCM.530 mm. Modell 550 N.
Planner SCM. 530 mm. Model 550 N.
Stämmaskin Sautereau. Typ MBW 91.
​Drill machine Sautereau. Type MBW 91.
C-Tappmaskin Biesse. Typ F/21E.
​C-Tenoner Biesse. Type F/21E.
Fräs Panhams. 3000/4500/6000/9000 varv. Höger/Vänster.
​Milling machine Panhams. 3000/4500/6000/9000 revolutions. Right/Left.
Parallellkap Tegle. Höger/Vänster. 45 degrees.
​Parallell cutter Tegle. Right/left. 45 degrees.
Riktlisthyvel Wenige PFA 17. 7 spindlat, U H V H Ö V Universal.
​Planer Wenige PFA17. 7 spindles, L R L R U V Universal.
Justersåg Altendorf. Ritsklinga. Slaglängd 2300 mm
Panel saw Altendorf. Blade. Length of stroke 2300 mm
Rening för lackångor (syrahärdade ångor). Årsmodell 2008.
​Cleaning for varnish vapors (acid based vapors). Year of make 2008.

Alltid maskiner med funktionsgaranti.
Always machinery with functional guarantee.

Kontakta oss på Boxholms Maskiner via email info@boxholmsmaskiner.se, telefon 0141 - 58 555 för mer detaljer, eller om det är någon speciell maskin eller line Ni behöver.
Contact us at Boxholms Maskiner by email info@boxholmsmaskiner.se, phone +46 141 58 555 for further details, or if there is a specific machinery or line that you require.

Vi köper gärna även Era överblivna maskiner och kompletta liner.
We can also buy your surplus machinery and complete lines.

M.v.h. / Regards
Boxholms Maskiner AB

Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55