• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Erbjudande från Boxholms Maskiner/Offer from Boxholms Maskiner

Publiserad: 2013-08-30 19:51:21

Published: 2013-08-30 19:51:21


Välkommen till oss på Boxholms Maskiner AB. Vi har de begagnade trämaskiner som Ni behöver. Se nedan exempel på några objekt som är till försäljning hos oss.
Welcome to us at Boxholms Maskiner AB. We have the used carpentry machinery you need. See example of objects below that are available at us.

Planhyvel 600 mm bredd av märke Kamro.
Planer of make Kamro. 600 mm width.
Stenbergs combimaskin rikt/plan. 310 mm. Justersåg med Justervagn. Fräs 30 mm Spindel (helt komplett).
​Combi machine of make Stenbergs. 310 mm fix/planner. Saw with adjustable wagon. Milling with 30 mm spindle (complete).
​Centaro Bandsåg 600 mm,
​​Bandsaw of make Centaro. 600 mm.
Hymen Limspridare. 1300 mm bred, 4 valsar med doseringsvalsar.
​Glue spreader of make Hymen. 1300 mm width, 4 rolls with dosage rolls.
Tegle parallellkap 45 grader höger/vänster. Mycket stabil såg per fekt till takstolskapning
​Parallell saw of make Tegle. 45 degrees right/left. Very stable saw, perfect for sawing of rafters.
Flexitrim huvud samt papper/borst. Olika storlekar, 30 hål.
​Flexitrim heads, with paper/brush. Different sizes, 30 holes.

Alltid maskiner med funktionsgaranti.
Always machinery with functional guarantee.

Kontakta oss på Boxholms Maskiner via email info@boxholmsmaskiner.se, telefon 0141 - 58 555 för mer detaljer, eller om det är någon speciell maskin eller line Ni behöver.
Contact us at Boxholms Maskiner by email info@boxholmsmaskiner.se, phone +46 141 58 555 for further details, or if there is a specific machinery or line that you require.

Vi köper gärna även Era överblivna maskiner och kompletta liner.
We can also buy your surplus machinery and complete lines.

M.v.h. / Regards
Boxholms Maskiner AB

Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55