• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Erbjudande från Boxholms Maskiner/Offer from Boxholms Maskiner

Publiserad: 2013-08-14 12:41:36

Published: 2013-08-14 12:41:36


Välkommen till oss på Boxholms Maskiner AB. Vi har de begagnade trämaskiner som Ni behöver. Se nedan exempel på några objekt som är till försäljning hos oss.
Welcome to us at Boxholms Maskiner AB. We have the used carpentry machinery you need. See example of objects below that are available at us.

Fanérpress. Elupvärmd HF Wieder 2200 mm/1000 mm.
​Faner press. Electrically heated. HF Wieder 2200 mm/1000 mm.
35 000 SEK
Fanerpress Burkle 2500mm/1300mm. 6 hydrauliska kolvar.
​Faner press Burkle 2500mm/1300mm 6 hydraulic pistongs.
35 000 SEK
Justersåg Holytek P-2800 TA Slaglängd 2800. Motoriserad höj/sänkbar klinga 45 G Rits. Motoriserat anhåll. Års mod: 2005.
​Saw Holytek P-2800 TA. Stroke length 2800. Motorised height adjustable blade 45 G Rits. Motorised fence. Year of make 2005.
35 000 SEK
Justersåg Felder 45 G Klinga Slaglängd 1350 mm.
​Saw Felder 46 G blade. Stroke length 1350 mm.
16 000 SEK
Justersåg SCM. Slaglängd 2500 mm 45 G klinga.
​Saw SCM. Stroke length 2500 mm. 45 G blade.
16 000 SEK
Justersåg SCM. Slaglängd 3000 mm.
​Saw SCM. Stroke length 3000 mm.
14 000 SEK

Alltid maskiner med funktionsgaranti.
Always machinery with functional guarantee.

Kontakta oss på Boxholms Maskiner via email info@boxholmsmaskiner.se, telefon 0141 - 58 555 för mer detaljer, eller om det är någon speciell maskin eller line Ni behöver.
Contact us at Boxholms Maskiner by email info@boxholmsmaskiner.se, phone +46 141 58 555 for further details, or if there is a specific machinery or line that you require.

Vi köper gärna även Era överblivna maskiner och kompletta liner.
We can also buy your surplus machinery and complete lines.

M.v.h. / Regards
Boxholms Maskiner AB

Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55