• Svenska
 • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Uppdatering v.41 2012

Publiserad: 2012-10-14 15:08:49

Published: 2012-10-14 15:08:49


Status uppdatering v.41 2012:
Då vi i nuläget inriktar vår energi på att ta in större objekt så kommer vi inte inom närtid ha möjlighet att ha några
auktioner på denna sida.
Vi kommer att inrikta oss på förmedla information via våra nyhetsbrev och reklambrev, och återkommer när auktionerna startar igen.
Se gärna vår hemsida för ett axplock av de objekt vi har i lager.

Status update w.41 2012:
We will direct our energy to collect larger objects and therefore we will not in the near future be able to have auctions on this site.
We intend to use our newsletter and advertise-letter to channel information, and will return with info when the auctions are started again.
See our site for examples of objects in storage.


En bra UV lackeringsline Sorbini till salu:
En UV lackeringsline från 2002 i bra kondition med funktionsgaranti är till salu av Boxholmsmaskiner.
Linjen finns tillgänglig just nu och kan på begäran bli lastad i container.
Linjen säljs helst i helhet, men kan även säljas i delar.
Kontakta oss på boxholmsmaskiner på email info@boxholmsmaskiner.se för mer detaljer.

Linjen innehåller följande:

 • Puts
 • Fladder
 • Dubbel betsvals
 • Borst
 • Betstork
 • Spackel och ugn
 • Spackel och ugn
 • Mellanslip
 • Vals
 • Ugn (2 lampor)
 • Vals
 • Ugn (2 lampor)
 • Vals
 • Ugn (2 lampor)
 • Vals
 • Ugn (4 lampor)
A good UV coating line Sorbini for sale:

A UV coating line from 2002 in very good condition is on sale with functional guarantee by Boxholmsmaskiner.
The whole line is available right now and can upon request be loaded in containers.
The line is preferably sold as one unit, but can be sold in parts.
Contact us at Boxholmsmaskiner by email: info@boxholmsmaskiner.se for further details.

The line concists of the following:

 • Plaster
 • Fladder
 • Double lye role
 • Brush
 • Lye dryer
 • Filler and oven
 • Filler and oven
 • Middle grinder
 • Roller
 • Oven (2 lamps)
 • Roller
 • Oven (2 lamps)
 • Roller
 • Oven (2 lamps)
 • Roller
 • Oven (4 lamps)
M.v.h / Regards
Boxholmsmaskiner AB


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55