• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Auktion vecka 6 / Auction week 6

Publiserad: 2012-02-01 18:55:33

Published: 2012-02-01 18:55:33


Tredje auktionen för 2012 innehåller objekt från vårt lager och några nya objekt.
De objekt som är i fokus kan du se på www.boxma.se/auctions.html.
Alla objekt kan du se på www.boxma.se/objects.html.

The third auction for 2012 contains objects from our storage and a some new objects.
All objects to next week exists now for viewing and bidding on boxma.se.
Objects that are highlightened by us can be seen on www.boxma.se/auctions.html.
All objects can be seen on www.boxma.se/objects.html.

Ett urval från denna vecka / A selection from this week:

Tippcontainer / Tilt container
Lyftbord på hjul / Lifting table on wheels
Lackvagn / Paint waggon
DTM staplare / DTM staplare
Långbandputs / Belt sander
Zinkmaskin / Topie machine
Aluminiumkap / Aluminium cutter
Palldragare / Stool pooler
Dubbelfräs / Double topie
Lyftbord / Lifting table
Putsblåsa / Plaster blow
Genommatningsborrmaskin / Through-feed drill machine
Optimeringskap / Optimizing cutter
Av och på-staplare / On andf off-stapler
Avstaplare / De-stapler
Bringhållsmaskin / Multi machine
Fannérklipp / Veneer cutter
Lamellsåg / Lamel saw


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55