• Svenska
  • English

Nyheter

Registera dig för vårt nyhetsbrev för att regelbundet få nyheter från oss.

Avregistera dig om du har registerat dig men inte vill ha vårt nyhetsbrev.


News

Subscribe to our newsletter to regularly recieve news from us.

Unsubscribe if you have registered but do not want our newsletter.


Auction vecka 5 / Auction week 5

Publiserad: 2012-01-20 18:22:23

Published: 2012-01-20 18:22:23


Andra auktionen för 2012 blev flyttad till vecka 5 och innehåller objekt från vårt lager och några nya objekt från Mårdaklev.
Bland annat finns en mycket bra komplett UV lackline för grund och topp.
De objekt som är i fokus kan du se på www.boxma.se/auctions.html.
Alla objekt kan du se på www.boxma.se/objects.html.

The second auction for 2012 has been moved to week 5 and contains objects from our storage and a some new objects from Mårdaklev.
One of the objects is a very fine complete UV paint line for base and top.
All objects to next week exists now for viewing and bidding on boxma.se.
Objects that are highlightened by us can be seen on www.boxma.se/auctions.html.
All objects can be seen on www.boxma.se/objects.html.

Ett urval från denna vecka / A selection from this week:

Mercedes 290 TD / Mercedes 290 TD
Dubbelrundtapp / Double table drilling machine
Fräsmaskin / Milling machine
Riktlisthyvel / Roller plane
Lyftbord / Lifting table
Komplett mindre sågbänk / Complete saw bench
Skivsåg / Saw
Justersåg / Saw
Justersåg / Saw
Komplett UV lackline / UV paint line
Borrstäm / Drillmachine
Enkeltapp / Singledrill
Zinkmaskin / Square hole drill
Rikthyvel / Planner
Bandsåg / Band saw
NC Överfräs / NC Overhand tapper
Skruvkompressor / Compressor
Lyftbord / Lifting table
Dubbel kantlist / Double edge applier


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55