• Svenska
  • English

Om oss

boxma.se är en auktions site som drivs av Boxholmsmaskiner AB primärt för begagnade snickerimaskiner och metallbearbetningsmaskiner.

Vi har sedan 1972 levererat begagnade snickerimaskiner med funktionsgaranti i Sverige och utlandet.

Från och med oktober 2011 kommer vi att använda adressen boxma.se för att sälja snickerimaskiner, metallbearbetningsmaskiner och varor kopplade till industrin via auktioner.

Vi kommer att sälja egna objekt och objekt som erbjuds via våra partner.

Våra kunder består av privatpersoner, företag, konkursförvaltare, stat, kommun, myndigheter och finansbolag.

About us

boxma.se is an auction site who is run by Boxholmsmaskiner AB for primarily used carpentry-machinery and metal working machinery.

Boxholmsmaskiner AB has since 1972 delivered used carpentry machines with functional guarantee in Sweden and abroad.

From october 2011 we will use the adress boxma.se to sell carpentry machinery, metal working machinery and products related to industry.

We will sell own objects and objects that is offered throlugh our partners.

Boxholmsmaskiner AB clients consists of individuals, businesses, bankruptcy trustees, state, municipal, government and finance companies.


Boxholms maskiner AB

Maskinauktioner på nätet

Liverpoolsgatan 58

591 60 Motala

Telefon: 0141 – 585 55

Telefax: 0141 – 585 55

buy cialis canada online viagra online uk only viagra online shop uk where to buy levitra in canada online viagra store uk levitra without prescriptions uk viagra cialis levitra canada